Skip to main content

Groen Verband organiseert ZomerActiedag

Groen Verband organiseert op zaterdag 2 september een ZomerActiedag in Nooitgedacht. Op deze dag kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan activiteiten om de wijk groener en mooier te maken.

Voor volwassenen zijn er twee programma's. Het eerste programma is een wijkwandeling door Nooitgedacht, waar ecologisch bermbeheer wordt besproken. Het tweede programma is de aanleg van een wadi.

Voor kinderen is er een programma om zomerhangers te maken. Tijdens een wandeling naar de kinderboerderij worden onderweg materialen verzameld om de hangers mee te maken.

Alle activiteiten zijn gratis en er is geen aanmelding nodig.

Wijkwandeling

Tijdens de wijkwandeling wordt aandacht besteed aan ecologisch bermbeheer. Ecologisch bermbeheer is een manier van bermbeheer die gericht is op het bevorderen van de biodiversiteit. Er wordt gebruik gemaakt van inheemse planten en dieren, en er wordt rekening gehouden met de natuurlijke waterhuishouding.

De wandeling start om 10:30 uur bij de Kei van Nooitgedacht.

Zomerhangers maken

Tijdens het programma voor kinderen wordt een zomerhanger gemaakt. De hangers worden gemaakt van natuurlijke materialen die onderweg worden gevonden.

De activiteit start om 13:30 uur bij de Kei van Nooitgedacht.

Wadi aanleggen

Tijdens de activiteit voor volwassenen wordt een wadi aangelegd. Een wadi is een beplante verlaging in de grond die water kan opvangen. Wadi's zijn een goede manier om wateroverlast te voorkomen.

De activiteit start om 13:30 uur bij de Kei van Nooitgedacht.

Groen Verband hoopt op een grote opkomst bij de ZomerActiedag.

Download de flyer