Skip to main content

Bijzonder wonen in een biodiverse wijk

Groen Verband is opgericht door buurtbewoners die begaan zijn met het groen in Nooitgedacht. Bij de oprichting bestaan wij uit een stuurgroep die bijgestaan wordt door mensen die ieder op hun manier een bijdrage aan het werk van Groen Verband leveren. Dat noemen wij onze kernploeg. Vanaf de start zijn wij daarnaast bezig om medestanders (fans) in de wijk te mobiliseren.

Wij denken dat zorg en respect voor de woonomgeving begint met betrokkenheid. Groen Verband is opgericht om die betrokkenheid te bevorderen door bewoners actief te betrekken bij het ecologisch beheer van groene elementen in de wijk. Maar wij willen ook verbindingen maken tussen de verschillende bewonersgroepen in Nooitgedacht.